Przedszkole promyk

Przedszkole Promyk

Rodzaj usługi

Zakres prac

Kodowanie, Implementacja

O projekcie

Przedszkole Promyk to strona wykonana wspólnie z dziewczynami z agencji 2Creo. Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „PROMYK” już kilkanaście lat zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój w sferze intelektualnej i emocjonalnej. Wyrażający się w aktywności ruchowej, społecznej, poznawczej, ekologicznej, wrażliwości estetycznej i w twórczości artystycznej.